Donateursonderzoek en donateursbehoud

U kunt Jurjen Procee Fondsenwerving & Communicatie ook inschakelen voor het vergroten van de betrokkenheid van bestaande donateurs of leden en het werven van nieuwe donateurs of leden.

Ledenonderzoek geeft input aan wervingscampagne NPV

logo-npv-zorgTienduizenden mensen zijn in de loop der jaren lid geworden van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging). De organisatie geeft hen antwoorden op ethische vragen over gezondheid en ziekte en komt op voor de zorg voor het leven bij de overheid en beleidsmakers in de zorg.

Jurjen Procee Fondsenwerving en Communicatie voerde een ledenonderzoek uit. In het onderzoek werden vragen gesteld over onder andere: motivatie voor hun lidmaatschap, tevredenheid en wensen ten aanzien van de diensten van de NPV, de  communicatie. Ook werd gevraag naar hun bereidheid tot verdere steun aan de NPV. De resultaten en conclusies van dit onderzoek hielpen de NPV een campagne te ontwikkelen voor de werving van nieuwe leden en versterking van de communicatie en fondsenwerving op de bestaande leden.

Meer weten?   Neem contact op

Contact

Jurjen Procee Fondsenwerving & Communicatie

Papiermolen 30
3994 DK Houten

Telefoon: 06-50 96 57 05
Email: jurjen@jurjenprocee.nl
Websites: www.jurjenprocee.nl